NÁRADIE S DIGITÁLNOU DUŠOU

Akcie

AX-594

Číslicový multimeter; LCD 3,75-miestny (3999); 3x/s; -20÷1000°C

AX-160IP

Číslicový multimeter; LCD (6000), dvojitý, podsvietený; 3x/s

AX-595

Číslicový multimeter; LCD (5999), bargraf; 3x/s; -20÷1000°C

AX-155

Číslicový multimeter; 2x/s; VDC: 0,1m÷400m/4/40/400/1000V; 375g

AX-176

Číslicový multimeter; LCD (6600), podsvietený; 3x/s; True RMS

AX-MS8221B

Číslicový multimeter; LCD 3,5-miestny (1999) 15 mm; 2,5x/s

AX-7020

Analógový multimeter; Vlastnosti: univerzálny; Test diódy: áno

AX-MS8221A

Číslicový multimeter; LCD 3,5-miestny (1999) 15 mm; 2,5x/s

AX-582B

Číslicový multimeter; LCD 3,5-miestny 28 mm; 3V; 97x35x189mm

AX-MS8250

Číslicový multimeter; 3x/s; VDC: 0,1m÷400m/4/40/400/1000V

Katalóg AXIOMET

Stiahnuť katalóg
(ver. 6)
PDF (12,9 MB)

Databáza poznatkov

 • Bezpečnosť počas kontrolno-meracích prác v elektroinštaláciách

  Čo treba robiť, aby elektrické meranie neohrozovali naše zdravie? Oboznámte sa s najdôležitejšími právnymi predpismi spojenými s bezpečnosťou pri výkone elektroinštalačných prác.

 • Bezkontaktné meranie teploty a teplotná diagnostika

  Infračervené teplomery tvoria skupinu prístrojov určených na bezkontaktné meranie teploty a značne rozširujú možnosti v oblasti kontroly, teplotnej diagnostiky a dynamických meraní.

 • Testovanie izolačného odporu ako podmienka bezpečného používania elektroinštalácie

  Kontrola stavu izolácie, v súlade s právnymi požiadavkami, je súčasťou pravidelného procesu kontrol elektroinštalácie v budovách. Meranie izolačného odporu umožňuje nájsť neviditeľné mechanické poškodenia vodičov a elektroinštalácie, ktoré spôsobila napríklad vlhkosť alebo nečistoty.

 • Neistota merania teploty v závislosti od chyby a rozlíšenia teplomera

  Presnosť merania teploty

  Meranie teploty je v súčasnosti závislé od požiadaviek uvedených v systémoch riadenia kvality, právnych podmienok, technických podmienok a početných štandardizovaných dokumentov. Zohľadnenie týchto všetkých parametrov umožňuje lepšie naplánovať meracie činnosti a správnym spôsobom interpretovať ich výsledky.

 • Meracie metódy a teplotné senzory

  Veľké množstvo senzorových techník a teplotných prevodníkov spôsobuje, že je ponuka na trhu naozaj bohatá. Preto si tiež správny výber teplomera, snímača alebo prevodníka vyžaduje základné vedomosti v otázkach merania teploty. V tomto texte nájdete najčastejšie typy teplotných senzorov a najdôležitejšie informácie týkajúce sa výberu správneho prístroja pre meranie teploty.

 • Norma EN61010 ako pomôcka pri výbere

  Ak zvažujete kúpu meracieho zariadenia, premyslite si:

  • či má slúžiť výlučne na testovanie elektroniky, alebo aj väčších jednofázových zariadení,
  • či sa bude využívať na meranie chránenej elektroinštalácie alebo umiestnenej mimo obytných miestností
  • či chceme testovať nízkonapäťovú elektroinštaláciu umiestnenú mimo budov.

  Ako pomoc poslúžia predpisy normy EN 61010.