NÁRADIE S DIGITÁLNOU DUŠOU

Akcie

AX-C605

Kalibrátor prúdovej slučky; V DC: 0÷28V; I DC: 0÷22mA; 0÷50°C

AX-C708

Multimeter a kalibrátor; V DC: 0,01m÷40m/400m/4/40/400V

AX-EL600W

Elektronické záťaže; LCD 4,3", podsvietený; 0÷150V; 0,001÷60A

AX-LCR42A

RLC mostík; 20÷200MΩ; Presn.merania R: ±0,3%; 200p÷20mF; 20m÷20kH

AX-C830

Kalibrátor termočlánkov; V DC: -10m÷75mV

AX-LCR41A

RLC mostík; LCD 5-miestny; 3x/s; 0,0001÷9,999MΩ; 0,1p÷9999uF

AX-DG1005AF

Oscilátor: funkcií; Pásmo: ≤5MHz; LCD TFT 3,5"; Kanály: 2; 1024pts

AX-DG1015AF

Oscilátor: funkcií; Pásmo: ≤15MHz; LCD TFT 3,5"; Kanály: 2; 1024pts

AX-C850

Kalibrátor RTD; Rozsah merania R: 0,01÷400/1500/3200Ω

AX-DG100-SOF

Programové vybavenie; Použitie: AX-DG105

Katalóg AXIOMET

Stiahnuť katalóg
(ver. 6)
PDF (12,9 MB)

Databáza poznatkov

 • Bezpečnosť počas kontrolno-meracích prác v elektroinštaláciách

  Čo treba robiť, aby elektrické meranie neohrozovali naše zdravie? Oboznámte sa s najdôležitejšími právnymi predpismi spojenými s bezpečnosťou pri výkone elektroinštalačných prác.

 • Bezkontaktné meranie teploty a teplotná diagnostika

  Infračervené teplomery tvoria skupinu prístrojov určených na bezkontaktné meranie teploty a značne rozširujú možnosti v oblasti kontroly, teplotnej diagnostiky a dynamických meraní.

 • Testovanie izolačného odporu ako podmienka bezpečného používania elektroinštalácie

  Kontrola stavu izolácie, v súlade s právnymi požiadavkami, je súčasťou pravidelného procesu kontrol elektroinštalácie v budovách. Meranie izolačného odporu umožňuje nájsť neviditeľné mechanické poškodenia vodičov a elektroinštalácie, ktoré spôsobila napríklad vlhkosť alebo nečistoty.

 • Neistota merania teploty v závislosti od chyby a rozlíšenia teplomera

  Presnosť merania teploty

  Meranie teploty je v súčasnosti závislé od požiadaviek uvedených v systémoch riadenia kvality, právnych podmienok, technických podmienok a početných štandardizovaných dokumentov. Zohľadnenie týchto všetkých parametrov umožňuje lepšie naplánovať meracie činnosti a správnym spôsobom interpretovať ich výsledky.

 • Meracie metódy a teplotné senzory

  Veľké množstvo senzorových techník a teplotných prevodníkov spôsobuje, že je ponuka na trhu naozaj bohatá. Preto si tiež správny výber teplomera, snímača alebo prevodníka vyžaduje základné vedomosti v otázkach merania teploty. V tomto texte nájdete najčastejšie typy teplotných senzorov a najdôležitejšie informácie týkajúce sa výberu správneho prístroja pre meranie teploty.

 • Norma EN61010 ako pomôcka pri výbere

  Ak zvažujete kúpu meracieho zariadenia, premyslite si:

  • či má slúžiť výlučne na testovanie elektroniky, alebo aj väčších jednofázových zariadení,
  • či sa bude využívať na meranie chránenej elektroinštalácie alebo umiestnenej mimo obytných miestností
  • či chceme testovať nízkonapäťovú elektroinštaláciu umiestnenú mimo budov.

  Ako pomoc poslúžia predpisy normy EN 61010.