NÁRADIE S DIGITÁLNOU DUŠOU

Akcie

AX-B150

Inšpekčná kamera; Displej: LCD 2,4" (320x240); Rozl.kam: 640x480

AX-380

Číslicový kliešťový merač AC/DC; Økáb: 55mm; I DC: 400/2000A

AX-CP-07-R

Merací hrot s háčikom; kliešťový; 10A; červený; Kontakty: mosadz

AX-5002

Teplomer; LCD 4-miestny, podsvietený; Tepl.(sonda): -200÷1300°C

AX-T2090

Bezdotykový detektor napätia a vodičov; LCD, bargraf; 12÷400VAC

AX-LCR42A

RLC mostík; 20÷200MΩ; Presn.merania R: ±0,3%; 200p÷20mF; 20m÷20kH

AX-CP-04-R

Merací hrot s háčikom; prepichovací; 10A; červený; 4mm

AX-176

Číslicový multimeter; LCD (6600), podsvietený; 3x/s; True RMS

AX-MS8221A

Číslicový multimeter; LCD 3,5-miestny (1999) 15 mm; 2,5x/s

AX-7020

Analógový multimeter; Vlastnosti: univerzálny; Test diódy: áno

Katalóg AXIOMET

Stiahnuť katalóg
(ver. 6)
PDF (12,9 MB)

Ako sa meria povrchový a vnútorný merný odpor vzoriek elektrickej izolácie?

Vnútorný a povrchový merný odpor izolácie sú dva základné parametre elektrických izolátorov.

Vnútorný merný odpor sa vzťahuje na prúd pretekajúci vnútrom izolačného materiálu pod vplyvom konštantného elektrického poľa. Stanovuje sa vždy nepriamo, meraním vnútorného odporu, pri zohľadnení efektívnej plochy meracej elektródy a hrúbky vzorky. Merania takéhoto typu nie sú jednoduché najmä vzhľadom na veľmi malé prúdy. Pri určovaní vnútorného merného odporu materiálu treba preto preskúmať veľké množstvo vzoriek a následne vypočítať priemernú hodnotu, obzvlášť ak sa jedná o nehomogénny materiál.

Povrchový merný odpor sa vzťahuje na prúdy pretekajúce v povrchovej vrstve materiálu. Stanovuje sa nepriamo, meraním povrchového odporu, pri zohľadnení efektívnej dĺžky meracej elektródy a šírky štrbiny medzi elektródami. Toto meranie je náročné najmä z toho dôvodu, že na povrchovú vodivosť vplýva okolité prostredie, čo je obzvlášť dobre vidieť v prípade materiálov s veľmi veľkým merným odporom.


Vnútorný merný odpor sa odporúča merať pomocou troch elektród: meracej a ochrannej na jednej strane dielektrika a napäťovej na druhej strane. Rovnaký počet elektród sa odporúča aj v prípade povrchového merného odporu, tu je však usporiadanie elektród iné. Meracia a napäťová elektróda sa nachádzajú na jednej strane dielektrika, ochranná elektróda na jeho opačnej strane.