NÁRADIE S DIGITÁLNOU DUŠOU

Akcie

AX-3005D

Napájací zdroj: laboratórny; Kanály: 1; 0÷30VDC; 0÷5A; Vidlica: EU

AX-3005DS

Napájací zdroj: laboratórny; Kanály: 1; 0÷30VDC; 0÷5A; Vidlica: EU

AX-3010H

Napájací zdroj: laboratórny; Kanály: 1; Uvýst: 1÷30V; Ivst: 1,6A

AX-3010DS

Napájací zdroj: laboratórny; Kanály: 1; 0÷30VDC; 0÷10A; Vidlica: EU

AX-3005DBL

Napájací zdroj: laboratórny; Kanály: 1; 0÷30VDC; 0÷5A; Vidlica: EU

AX-3020L

Napájací zdroj: laboratórny s vysokým výkonom; Kanály: 1; 0÷20A

AX-1803D

Napájací zdroj: laboratórny; Kanály: 1; 0÷18VDC; 0÷3A; Vidlica: EU

AX-3004H

Napájací zdroj: laboratórny; Kanály: 1; Uvýst: 30VDC; Uvýst2: 5VDC

AX-3003D

Napájací zdroj: laboratórny; Kanály: 1; 0÷30VDC; 0÷3A; Vidlica: EU

AX-3005DLS

Napájací zdroj: laboratórny; Kanály: 1; 0÷30VDC; 0÷5A; Vidlica: EU

Katalóg AXIOMET

Stiahnuť katalóg
(ver. 6)
PDF (12,9 MB)

Testovanie izolačného odporu ako podmienka bezpečného používania elektroinštalácie

Izolačný odpor je parameter, ktorý charakterizuje energetickú sieť a je jedným z najdôležitejších kritérií hodnotenia jej kvality a bezpečného používania. Kontrola stavu izolácie vyplýva z právnych požiadaviek a zahŕňa kontrolu izolácie v budovách.

Meranie izolačného odporu poskytuje informácie o stave dielektrika oddeľujúceho vodiče pod napätím, od seba navzájom a od zeme, rovnako v elektrických zariadeniach ako aj v elektrických sieťach.

Kedy sú namerané výsledky správne?

Zjednodušená schéma merača izolačného odporu Na meranie izolačného odporu obyčajný voltmeter nestačí. Na takéto meranie je potrebné použiť špecializovaný merač. Analýza väčšiny javov si vyžaduje to, aby bolo v systéme vysoké meracie napätie (250 V - 2,5 kV), nie napätie niekoľkých voltov, ako je to v multimetri. Potrebný je merací rozsah do 20 GΩ (obr. 1).

Čo tvorí meracie zložky?

Izolačný odpor Izolačný odpor nie je iba meranie odporu medzi dvomi vodičmi v kábli . Je to tiež povrchový odpor izolátora závislý od čistoty povrchu. Okrem odporu medzi žilami kábla, je dôležitá aj rezistencia medzi každou žilou a zemou.

Tvorí to komplexný systém meracích zložiek (obr. 2).

Pri vysokom napätí nachádzajúcom sa v sieti v dielektriku dochádza navyše k javom spojeným s nábojmi v elektrickom poli v izolačnom materiály.

Aké meracie možnosti ponúkajú merače izolačného odporu?

Špecializovaný merač izolačného odporu umožňuje merať v súlade s platnou normou, teda pre konkrétne meracie napätie a s náležitou presnosťou.

Umožňuje:

  • regulovať napätie,
  • regulovať merací čas,
  • uskutočňovať pravidelné merania,
  • určovať hodnoty zvodového prúdu izolácie,
  • vyznačenie hodnoty prúdu polarizácie dielektrika.

Moderné prístroje umožňujú merať aj 3-vodičovou metódou, ktorá dokáže eliminovať vplyv zvodového prúdu na výsledok.


Zhrnutie

Meranie izolačného odporu umožňuje odhaliť neviditeľné mechanické poškodenia vodičov a elektroinštalácie, ktoré spôsobila napríklad vlhkosť alebo nečistoty. Meranie pri rôznej teplote a vlhkosti umožňuje posúdiť aj stav a kvalitu izolácie kábla.