NÁRADIE S DIGITÁLNOU DUŠOU

Akcie

AX-102

Číslicový multimeter; LCD (2000), podsvietený; -20÷750°C

AX-T03

Skúšačka: bezdotykový detektor napätia; 5÷1000VAC

AX-2234C

Otáčkomer; LCD 5-miestny; 2,5÷99999 rpm (optická metóda); 156g

AX-2236C

Otáčkomer; LCD 5-miestny; Presn.mer: ±(0,05% + 1 číslica); 156g

AX-DL100

Laserový diaľkomer; LCD; 40m; Presn.mer: ±2mm; 120x50x29mm; 126g

AX-9341

Teplomer; LCD; Presn: ±1°C (rozsah -20÷150°C); Rozlíš: 0,1°C; IP67

AX-EL600W

Elektronické záťaže; LCD 4,3", podsvietený; 0÷150V; 0,001÷60A

AX-MS8221B

Číslicový multimeter; LCD 3,5-miestny (1999) 15 mm; 2,5x/s

AX-B2120ST/17

Inšpekčná kamera; Displej: LCD 7"; Rozl.kam: 720x480; Dl.káb: 20m

AX-160IP

Číslicový multimeter; LCD (6000), dvojitý, podsvietený; 3x/s

Katalóg AXIOMET

Stiahnuť katalóg
(ver. 6)
PDF (12,9 MB)

Testovanie izolačného odporu ako podmienka bezpečného používania elektroinštalácie

Izolačný odpor je parameter, ktorý charakterizuje energetickú sieť a je jedným z najdôležitejších kritérií hodnotenia jej kvality a bezpečného používania. Kontrola stavu izolácie vyplýva z právnych požiadaviek a zahŕňa kontrolu izolácie v budovách.

Meranie izolačného odporu poskytuje informácie o stave dielektrika oddeľujúceho vodiče pod napätím, od seba navzájom a od zeme, rovnako v elektrických zariadeniach ako aj v elektrických sieťach.

Kedy sú namerané výsledky správne?

Zjednodušená schéma merača izolačného odporu Na meranie izolačného odporu obyčajný voltmeter nestačí. Na takéto meranie je potrebné použiť špecializovaný merač. Analýza väčšiny javov si vyžaduje to, aby bolo v systéme vysoké meracie napätie (250 V - 2,5 kV), nie napätie niekoľkých voltov, ako je to v multimetri. Potrebný je merací rozsah do 20 GΩ (obr. 1).

Čo tvorí meracie zložky?

Izolačný odpor Izolačný odpor nie je iba meranie odporu medzi dvomi vodičmi v kábli . Je to tiež povrchový odpor izolátora závislý od čistoty povrchu. Okrem odporu medzi žilami kábla, je dôležitá aj rezistencia medzi každou žilou a zemou.

Tvorí to komplexný systém meracích zložiek (obr. 2).

Pri vysokom napätí nachádzajúcom sa v sieti v dielektriku dochádza navyše k javom spojeným s nábojmi v elektrickom poli v izolačnom materiály.

Aké meracie možnosti ponúkajú merače izolačného odporu?

Špecializovaný merač izolačného odporu umožňuje merať v súlade s platnou normou, teda pre konkrétne meracie napätie a s náležitou presnosťou.

Umožňuje:

  • regulovať napätie,
  • regulovať merací čas,
  • uskutočňovať pravidelné merania,
  • určovať hodnoty zvodového prúdu izolácie,
  • vyznačenie hodnoty prúdu polarizácie dielektrika.

Moderné prístroje umožňujú merať aj 3-vodičovou metódou, ktorá dokáže eliminovať vplyv zvodového prúdu na výsledok.


Zhrnutie

Meranie izolačného odporu umožňuje odhaliť neviditeľné mechanické poškodenia vodičov a elektroinštalácie, ktoré spôsobila napríklad vlhkosť alebo nečistoty. Meranie pri rôznej teplote a vlhkosti umožňuje posúdiť aj stav a kvalitu izolácie kábla.