NÁRADIE S DIGITÁLNOU DUŠOU

Akcie

AX-582B

Číslicový multimeter; LCD 3,5-miestny 28 mm; 3V; 97x35x189mm

AX-MS8250

Číslicový multimeter; 3x/s; VDC: 0,1m÷400m/4/40/400/1000V

AX-MS8221B

Číslicový multimeter; LCD 3,5-miestny (1999) 15 mm; 2,5x/s

AX-594

Číslicový multimeter; LCD 3,75-miestny (3999); 3x/s; -20÷1000°C

AX-MS8221A

Číslicový multimeter; LCD 3,5-miestny (1999) 15 mm; 2,5x/s

AX-160IP

Číslicový multimeter; LCD (6000), dvojitý, podsvietený; 3x/s

AX-176

Číslicový multimeter; LCD (6600), podsvietený; 3x/s; True RMS

AX-155

Číslicový multimeter; 2x/s; VDC: 0,1m÷400m/4/40/400/1000V; 375g

AX-7020

Analógový multimeter; Vlastnosti: univerzálny; Test diódy: áno

AX-595

Číslicový multimeter; LCD (5999), bargraf; 3x/s; -20÷1000°C

Katalóg AXIOMET

Stiahnuť katalóg
(ver. 6)
PDF (12,9 MB)

Jednoduchšia kontrola stavu elektroinštalácie vďaka meraču izolačného odporu AXIOMET AX-T2400

Merač izolačného odporuJedným z najčastejšie kontrolovaných parametrov siete nízkeho napätia je stav izolácie elektroinštalácie, ktorá chráni pred priamym dotykom prvkov vedúcich elektrický prúd. Vplýva to na bezpečnosť užívania elektroinštalácií a súčasne musia byť splnené aj požiadavky na protidotykovú ochranu.

Kvalita izolácie sa určuje na základe merania odporu a zvodového prúdu.

Kontrola technického stavu izolácie je potrebná kvôli nepretržitej a nutnej degradácií siete vyvolanej:

  • vplyvom teploty,
  • vplyvom atmosférických, mechanických a chemických faktorov,
  • starnutím.

Veľká časť existujúcich rozvodov nízkeho napätia nebola modernizovaná a kontrolovaná od prvého spustenia. Aj preto je základným kritériom udržania funkčnosti kontrola stavu izolácie. Jedným z meracích prístrojov, ktorý umožňuje kontrolovať izolačný odpor neprekračujúci 4 GΩ, jemerač AXIOMET AX-T2400.

Podmienky pre meranie

Test môže prebiehať pri napätí v rozsahu 125 V DC do 1000 V DC. Prístroj je vybavený funkciou automatickej zmeny rozsahu merania.

Testovací proces producent neurčuje, čo znamená, že od užívateľa sa vyžaduje znalosť základných pravidiel týkajúcich sa merania izolačného odporu. Presne stanovený nie je ani čas merania, ktorý tým pádom môže užívateľ jednoduchým spôsobom kontrolovať.

Používanie AX-T2400

Merač má veľké, centrálne umiestnené tlačidlo TEST s funkciou LOCK, vďaka čomu môže užívateľ spustiť režim vysokonapäťového merania bez nutnosti pridržiavať tlačidlo zapnuté. To umožňuje operátorovi kontrolovať čas merania ako aj trend zmien priebežných hodnôt meraného izolačného prúdu.

Prístroj AX-T2400 umožňuje merať jednosmerné napätie (max 1000 V DC) a striedavé napätie (max 750 V AC- RMS) v pásme do 400 Hz. Je vybavený funkciou samočinného uvoľnenia meracieho obvodu po ukončení merania. Okrem toho umožňuje preskúmať nízkoodporové elektrické zapojenia a kontrolu spojitosti obvodu v rozsahu do 400 Ω.

Možnosti využitia merača

Merač je vybavený funkciou:

  • vysokonapäťového voltmetra,
  • ohmmeter na meranie nízkeho napätia.

Napriek svojim kompaktným rozmerom, má prístroj všetky užitočné meracie funkcie potrebné na komplexnú kontrolu izolácie.

Treba zdôrazniť, že merač spĺňa všetky požiadavky určené normou IEC 61010-1 v kategórii meraní CAT III do 1000 V a je určený na komplexné meranie v sieťach s nízkym napätím v distribučných prvkoch, napr.:

  • skrine s ochrannou a riadiacou aparatúrou,
  • rozvádzače,
  • inštalačné šachty a prvky s rozvodnými a prepájacími prvkami.

Sú to samozrejme len príklady použitia, pretože prístroj umožňuje kontrolu všetkých elektroinštalačných prvkov z distribučných miest až po samotné zásuvky a spotrebiče.


Zhrnutie

Digitálny merač izolačného prúdu AX-T2400 je určený pre užívateľov, ktorí chcú sami kontrolovať inštalácie v obytných, kancelárskych či hospodárskych priestoroch. Môže sa využívať na miestach, na ktorých sa vyskytujú rozvody nízkeho napätia alebo v rámci nehnuteľností vybavených dočasnou elektroinštaláciou. Navyše, ak je potrebné rýchlo posúdiť stav inštalácie, aby bolo možné rozhodnúť o ďalších rekonštrukčných alebo iných prácach, je tento merač priam neoceniteľným pomocníkom.