NÁRADIE S DIGITÁLNOU DUŠOU

Akcie

AX-C830

Kalibrátor termočlánkov; V DC: -10m÷75mV

AX-DG1005AF

Oscilátor: funkcií; Pásmo: ≤5MHz; LCD TFT 3,5"; Kanály: 2; 1024pts

AX-C605

Kalibrátor prúdovej slučky; V DC: 0÷28V; I DC: 0÷22mA; 0÷50°C

AX-LCR42A

RLC mostík; 20÷200MΩ; Presn.merania R: ±0,3%; 200p÷20mF; 20m÷20kH

AX-EL600W

Elektronické záťaže; LCD 4,3", podsvietený; 0÷150V; 0,001÷60A

AX-DG100-SOF

Programové vybavenie; Použitie: AX-DG105

AX-DG1015AF

Oscilátor: funkcií; Pásmo: ≤15MHz; LCD TFT 3,5"; Kanály: 2; 1024pts

AX-LCR41A

RLC mostík; LCD 5-miestny; 3x/s; 0,0001÷9,999MΩ; 0,1p÷9999uF

AX-C850

Kalibrátor RTD; Rozsah merania R: 0,01÷400/1500/3200Ω

AX-C708

Multimeter a kalibrátor; V DC: 0,01m÷40m/400m/4/40/400V

Katalóg AXIOMET

Stiahnuť katalóg
(ver. 6)
PDF (12,9 MB)

Žiarivosť - vplyv na presnosť merania teploty

Infračervené, alebo tzv. "tepelné" žiarenie emitujú všetky telesá s teplotou vyššou ako 0°K. Intenzita tohto žiarenia je tým vyššia, čím vyššia je teplota telesa.

Jednotlivé materiály sa od seba líšia schopnosťou vyžarovania infračerveného žiarenia. Vplyv na jeho intenzitu má aj druh povrchu telesa (hladkosť, farba). Predmety s matným tmavým povrchom emitujú viac tepelného žiarenia než predmety s hladkým a jasným povrchom.

Pre získanie presnejších výsledkov sa v závislosti od špecifikácie skúmaného predmetu používa tzv. koeficient žiarivosti (ε), ktorý je treba zohľadniť pri bezkontaktnom meraní teploty.

Referenčným bodom pre meranie žiarenia je absolútne čierne teleso, ktoré úplne pohlcuje elektromagnetické žiarenie nezávisle od jeho vlnovej dĺžky, uhlu dopadu a teploty objektu, ktorý toto žiarenie vyžiaril. Jeho koeficient žiarivosti (ε) má hodnotu 1.

Hodnota žiarivosti rôznych materiálov je vždy v intervale 0-1.

Hodnoty žiarivosti niektorých najčastejšie skúmaných objektov sú uvedené v nasledujúcej tabuľke.

Materiál Tepelná žiarivosť Materiál Tepelná žiarivosť
Asfalt od 0,90 do 0,98 Materiál (čierny) 0,98
Betón 0,94 Ľudská koža 0,98
Cement 0,96 Koža od 0,75 do 0,80
Piesok 0,90 Uhlie (prach) 0,96
Zem od 0,92 do 0,96 Lak od 0,80 do 0,95
Voda od 0,92 do 0,96 Lak (matný) 0,97
Ľad od 0,96 do 0,98 Guma (čierna) 0,94
Sneh 0,83 Plast od 0,85 do 0,95
Sklo od 0,90 do 0,95 Drevo 0,90
Keramika od 0,90 do 0,94 Papier od 0,70 do 0,94
Mramor 0,94 Oxid chrómu 0,81
Omietka od 0,80 do 0,90 Oxid meďnatý 0,78
Murárska malta od 0,89 do 0,91 Oxid železa od 0,78 do 0,82
Tehla od 0,93 do 0,96 Tkaniny 0,90

AX-7600
AX-7600
Cena bez DPH od 61.18 USD
Pyrometer s nastaviteľným koeficientom žiarivosti

Prístrojom umožňujúcim bezkontaktné bodové meranie teploty (na základe merania intenzity infračerveného žiarenia) je pyrometer. Jeho hlavnou prednosťou je rýchle meranie, ktoré nevplýva na teplotu skúmaného telesa. Pyrometer s nastaviteľným koeficientom žiarivosti zohľadňuje hodnotu tohto koeficientu, prepočítavajúc zmeraný tok infračerveného žiarenia na teplotu, ktorú následne zobrazí na displeji.

V jednoduchších pyrometroch je hodnota žiarivosti nastavená na konštantnú hodnotu 0,95, ktorá je typická pre väčšinu materiálov. V prípade materiálov s nízkou žiarivosťou (napr. kovové, leštené alebo lakované povrchy) je potrebné použiť pyrometre s nastaviteľným koeficientom žiarivosti.

Pomocou pyrometra môžeme uskutočniť bodové meranie teploty. Na meranie a zobrazenie distribúcie teploty na povrchu predmetov slúžia termovízne kamery.