NÁRADIE S DIGITÁLNOU DUŠOU

Akcie

AX-CP-07-R

Merací hrot s háčikom; kliešťový; 10A; červený; Kontakty: mosadz

AX-380

Číslicový kliešťový merač AC/DC; Økáb: 55mm; I DC: 400/2000A

AX-5002

Teplomer; LCD 4-miestny, podsvietený; Tepl.(sonda): -200÷1300°C

AX-B150

Inšpekčná kamera; Displej: LCD 2,4" (320x240); Rozl.kam: 640x480

AX-7020

Analógový multimeter; Vlastnosti: univerzálny; Test diódy: áno

AX-176

Číslicový multimeter; LCD (6600), podsvietený; 3x/s; True RMS

AX-LCR42A

RLC mostík; 20÷200MΩ; Presn.merania R: ±0,3%; 200p÷20mF; 20m÷20kH

AX-MS8221A

Číslicový multimeter; LCD 3,5-miestny (1999) 15 mm; 2,5x/s

AX-T2090

Bezdotykový detektor napätia a vodičov; LCD, bargraf; 12÷400VAC

AX-CP-04-R

Merací hrot s háčikom; prepichovací; 10A; červený; 4mm

Katalóg AXIOMET

Stiahnuť katalóg
(ver. 6)
PDF (12,9 MB)

Žiarivosť - vplyv na presnosť merania teploty

Infračervené, alebo tzv. "tepelné" žiarenie emitujú všetky telesá s teplotou vyššou ako 0°K. Intenzita tohto žiarenia je tým vyššia, čím vyššia je teplota telesa.

Jednotlivé materiály sa od seba líšia schopnosťou vyžarovania infračerveného žiarenia. Vplyv na jeho intenzitu má aj druh povrchu telesa (hladkosť, farba). Predmety s matným tmavým povrchom emitujú viac tepelného žiarenia než predmety s hladkým a jasným povrchom.

Pre získanie presnejších výsledkov sa v závislosti od špecifikácie skúmaného predmetu používa tzv. koeficient žiarivosti (ε), ktorý je treba zohľadniť pri bezkontaktnom meraní teploty.

Referenčným bodom pre meranie žiarenia je absolútne čierne teleso, ktoré úplne pohlcuje elektromagnetické žiarenie nezávisle od jeho vlnovej dĺžky, uhlu dopadu a teploty objektu, ktorý toto žiarenie vyžiaril. Jeho koeficient žiarivosti (ε) má hodnotu 1.

Hodnota žiarivosti rôznych materiálov je vždy v intervale 0-1.

Hodnoty žiarivosti niektorých najčastejšie skúmaných objektov sú uvedené v nasledujúcej tabuľke.

Materiál Tepelná žiarivosť Materiál Tepelná žiarivosť
Asfalt od 0,90 do 0,98 Materiál (čierny) 0,98
Betón 0,94 Ľudská koža 0,98
Cement 0,96 Koža od 0,75 do 0,80
Piesok 0,90 Uhlie (prach) 0,96
Zem od 0,92 do 0,96 Lak od 0,80 do 0,95
Voda od 0,92 do 0,96 Lak (matný) 0,97
Ľad od 0,96 do 0,98 Guma (čierna) 0,94
Sneh 0,83 Plast od 0,85 do 0,95
Sklo od 0,90 do 0,95 Drevo 0,90
Keramika od 0,90 do 0,94 Papier od 0,70 do 0,94
Mramor 0,94 Oxid chrómu 0,81
Omietka od 0,80 do 0,90 Oxid meďnatý 0,78
Murárska malta od 0,89 do 0,91 Oxid železa od 0,78 do 0,82
Tehla od 0,93 do 0,96 Tkaniny 0,90

AX-7600
AX-7600
Cena bez DPH od 44.52 USD
Pyrometer s nastaviteľným koeficientom žiarivosti

Prístrojom umožňujúcim bezkontaktné bodové meranie teploty (na základe merania intenzity infračerveného žiarenia) je pyrometer. Jeho hlavnou prednosťou je rýchle meranie, ktoré nevplýva na teplotu skúmaného telesa. Pyrometer s nastaviteľným koeficientom žiarivosti zohľadňuje hodnotu tohto koeficientu, prepočítavajúc zmeraný tok infračerveného žiarenia na teplotu, ktorú následne zobrazí na displeji.

V jednoduchších pyrometroch je hodnota žiarivosti nastavená na konštantnú hodnotu 0,95, ktorá je typická pre väčšinu materiálov. V prípade materiálov s nízkou žiarivosťou (napr. kovové, leštené alebo lakované povrchy) je potrebné použiť pyrometre s nastaviteľným koeficientom žiarivosti.

Pomocou pyrometra môžeme uskutočniť bodové meranie teploty. Na meranie a zobrazenie distribúcie teploty na povrchu predmetov slúžia termovízne kamery.