NÁRADIE S DIGITÁLNOU DUŠOU

Akcie

AX-155

Číslicový multimeter; 2x/s; VDC: 0,1m÷400m/4/40/400/1000V; 375g

AX-595

Číslicový multimeter; LCD (5999), bargraf; 3x/s; -20÷1000°C

AX-160IP

Číslicový multimeter; LCD (6000), dvojitý, podsvietený; 3x/s

AX-7020

Analógový multimeter; Vlastnosti: univerzálny; Test diódy: áno

AX-MS8221B

Číslicový multimeter; LCD 3,5-miestny (1999) 15 mm; 2,5x/s

AX-MS8250

Číslicový multimeter; 3x/s; VDC: 0,1m÷400m/4/40/400/1000V

AX-MS8221A

Číslicový multimeter; LCD 3,5-miestny (1999) 15 mm; 2,5x/s

AX-594

Číslicový multimeter; LCD 3,75-miestny (3999); 3x/s; -20÷1000°C

AX-582B

Číslicový multimeter; LCD 3,5-miestny 28 mm; 3V; 97x35x189mm

AX-176

Číslicový multimeter; LCD (6600), podsvietený; 3x/s; True RMS

Katalóg AXIOMET

Stiahnuť katalóg
(ver. 6)
PDF (12,9 MB)

Stupeň ochrany krytom IP

Stupeň ochrany IP je trieda tesnosti elektrospotrebiča, ktorá uvádza úroveň ochrany pred:

  • prístupom k nebezpečným častiam v tele elektrospotrebiča,
  • vniknutím cudzích telies,
  • škodlivými následkami prieniku vody.

Definuje sa rovnako pre telá elektrických aj neelektrických zariadení.

Správne zvolená hodnota stupňa ochrany krytom podľa podmienok, v ktorých bude zariadenie používané, zásadným spôsobom ovplyvňuje bezpečnosť jeho používania. V domácich podmienkach sa osvedčili lacnejšie merače s nízkym stupňom ochrany.

Vysoká trieda tesnosti je nevyhnutná v náročnom prostredí:

  • pre osoby pracujúce v exteriéri , ktoré sú vystavené atmosférickým vplyvom, napr. elektrikári, stavebný a technický dozor a pod.
  • pre osoby pracujúce vo veľmi prašnom prostredí a/alebo podmienkach ovplyvnených pôsobením vody, napr. pracovníci pri spracovaní dreva, stavbári a pod.

Cudzie telesá sú v zmysle stupňa ochrany krytom rôzne čiastočky, prach a vlákna. Ochrana pred prenikom vody sa vzťahuje výhradne na vodu a nevzťahuje sa na iné kvapaliny, napr. rozpúšťadlá, benzín a pod.

Správny spôsob označovania je dvoma písmenami a dvomi číslicami, napr. IP 67. Prvá číslica uvádza stupeň ochrany pred nebezpečným dotykom vnútorných prvkov zariadenia a pred vniknutím cudzích telies. Druhá číslica uvádza stupeň ochrany pred vniknutím vody.

Stupne ochrany elektrospotrebičov pred dotykom a pred cudzími telesami

Prvá číslica označenia Stupeň ochrany (ochrana pred dotykom a cudzími telesami)
0 Bez ochrany
1 Ochrana pred vniknutím cudzích telies s priemerom väčším ako 50 mm (veľké predmety). Bez ochrany pred úmyselným dotykom, napr. rukou, avšak znemožňuje prístup veľkých častí tela.
2 Ochrana pred vniknutím cudzích telies s priemerom väčším ako 12 mm (malé cudzie predmety). Znemožňuje dotyk prstom alebo predmetom podobnej veľkosti.
3 Ochrana pred vniknutím cudzích telies s priemerom väčším ako 2,5 mm. Znemožňuje prístup nástrojmi, drôtmi alebo podobnými predmetmi s priemerom väčším ako 2,5 mm.
4 Ochrana pred vniknutím cudzích telies s priemerom väčším ako 1 mm. Znemožňuje prístup nástrojmi, drôtmi alebo podobnými predmetmi s priemerom väčším ako 1 mm.
5 Ochrana pred škodlivým usadzovaním prachu. Prienik prachu nie je úplne vylúčený, ale prach nemôže prenikať v množstve, ktoré by mohlo narušiť chod zariadenia (ochrana pred prachom). Úplná ochrana pred dotykom.
6 Ochrana pred prienikom prachu (prachotesnosť). Úplná ochrana pred dotykom.

Stupeň ochrany elektrospotrebičov pred vodou

Druhá číslica označenia Stupeň ochrany (ochrana pred vniknutím vody)
0 Bez ochrany
1 Ochrana pred zvisle padajúcimi kvapkami vody; voda nemá žiadny škodlivý účinok (voda vo forme kvapiek).
2 Ochrana pred zvisle padajúcimi kvapkami vody. Voda nemá žiadny škodlivý účinok, ak je zariadenie (kryt) vychýlene vo vzťahu k svojej normálnej polohe o 15° (šikmo padajúce kvapky vody).
3 Ochrana pred vodou padajúcou v ľubovoľnom uhle menšom ako 60° vo vzťahu k zvislej polohe. Voda nemá žiadny škodlivý účinok (kropenie vodou).
4 Ochrana pred vodou striekajúcou zo všetkých smerov na zariadenie (jeho telo). Voda nemôže pôsobiť škodlivo (striekajúca voda).
5 Ochrana pred tryskajúcou vodou (pod tlakom), padajúcou na zariadenie (kryt) zo všetkých smerov. Voda nemôže pôsobiť škodlivo (tryskajúca voda).
6 Ochrana pred silnou morskou vlnou alebo intenzívne tryskajúcou vodou. Voda nemôže preniknúť do vnútra zariadenia (tela) v škodlivom množstve (nemôže zaliať zariadenie).
7 Ochrana pred vodou, keď je zariadenie (telo) ponorené vo vode v konkrétnom tlaku na určitý čas. Voda nemôže preniknúť v škodlivom množstve (dočasné ponorenie).
8 Zariadenie (telo) je vhodné pre trvalé ponorenie vo vode v podmienkach, ktoré definuje výrobca zariadenia.

Produkty spoločnosti AXIOMET predstavujú širokú ponuku veľmi kvalitných meracích zariadení pre hobby použitie, ale aj pre náročných profesionálov .

Produkty spoločnosti môžeme rozdeliť do nasledujúcich skupín:

Sú to zariadenia splňujúce bezpečnostné štandardy, ktoré môžu pracovať v náročných podmienkach.