NÁRADIE S DIGITÁLNOU DUŠOU

Akcie

AX-7530

Pyrometer; LCD, podsvietený; -32÷480°C; Optic.rozlíšenie: 13: 1

AX-5001

Teplomer s vlhkomerom; LCD, podsvietený; Vzorkovanie: 1x/s; 0,1°C

AX-5003

Teplomer; LCD 4-miestny, podsvietený; Vzorkovanie: 1x/s

AX-9201

Teplomer; LCD; -50÷150°C; Presn: ±1°C; Rozlíš: 0,1°C

DM-9231A

Teplomer; LCD; Vzorkovanie: 1x/s; -50÷300°C; Presn: ±1°C

AX-7510

Pyrometer; LCD, podsvietený; -20÷550°C; Optic.rozlíšenie: 12: 1

AX-7531

Pyrometer; LCD, podsvietený; -50÷800°C; Optic.rozlíšenie: 20: 1

AX-5002

Teplomer; LCD 4-miestny, podsvietený; Tepl.(sonda): -200÷1300°C

DM-9258

Teplomer; LCD; Vzorkovanie: 1x/s; -50÷300°C; Dĺž.sondy: 105mm

AX-TH05

Teplomer s vlhkomerom; LCD; -50÷70°C; Presn: ±1°C; 0,1°C; 10÷99%RH

Katalóg AXIOMET

Stiahnuť katalóg
(ver. 6)
PDF (12,9 MB)

Povinnosť poskytovať informácie

  1. Transfer Multisort Elektronik sp. z o.o. so sídlom v Lodži, adresa: ul. Ustronna 41, 93-350 Łódź Vám oznamuje, že bude prevádzkovateľom Vašich osobných údajov.
  2. U prevádzkovateľa osobných údajov je určená zodpovedná osoba, ktorú možno kontaktovať prostredníctvom e-mailu dpo@tme.eu.
  3. Vaše údaje budú spracúvané na základe čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 zo dňa 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (ďalej GDPR), za účelom prípadného kontaktu a odpovede na problém/otázku nahlásený prostredníctvom formulára.
  4. Uvedenie údajov je dobrovoľné, ale pre získanie odpovede nevyhnutné.
  5. Vaše osobné údaje budú uchovávané až kým vám neposkytneme odpoveď na vašu otázku/problém nahlásený prostredníctvom formulára, alebo až kým nezrušíte váš súhlas so spracovávaním vašich osobných údajov.
  6. Máte právo na prístup k Vašim údajom a právo na ich opravu, odstránenie alebo obmedzenie ich spracúvania.
  7. V rozsahu, v ktorom je základom spracúvania Vašich osobných údajov súhlas, máte právo tento súhlas stiahnuť. Stiahnutie súhlasu nemá vplyv na súlad s právom na spracúvanie, ktoré bolo realizované na základe súhlasu pred jeho stiahnutím.
  8. Máte tiež právo podať sťažnosť dozornému orgánu pre ochranu osobných údajov.