NÁRADIE S DIGITÁLNOU DUŠOU

Merače odporu izolácie


Nájdené 3 produkty na 1 stráne.

%

AX-T2200

Merač izolačného odporu; LCD (1999), podsvietený; VAC: 750V

%

AX-T2400

Merač izolačného odporu; LCD, bargraf, podsvietený; VAC: 1÷750V

%

AX-TI220

Merač izolačného odporu; LCD (5000), podsvietený; Rozlíš: 0,1°C