NÁRADIE S DIGITÁLNOU DUŠOU

Luxmetre


Nájdený 1 produkt na 1 stráne.

%

AX-L230

Luxmeter; LCD 3,75-miestny (3999), podsvietený; Bargraf: 41segm.